Koberovice - Humpolec 81 km - 90 km -> předmět na vozovce, pozor - neprůjezdné dva jízdní pruhy - zakládací klín