Devět Křížů - Ostrovačice 168 km - 178 km -> předmět na vozovce, pozor - 172-172.2km -