práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, oprava AB povrchu vozovky, Provoz bude veden v režimu 1+1/0, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR