výjezd z dálnice uzavřen, Etapa 1. provoz bude veden v režimu 1+1/0; Objížďka - Za výjezdovou větev MúK Severní spoj EXIT 357: dálnice D1 (směr státní hranice ČR) ? MÚK Místecká (EXIT 361 vč. silnice I/56) – dálnice D1 (směr Brno) – MÚK Severní spoj (EXIT 357) , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR