práce na údržbě mostu zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Kontrola mostního provizoria.