porouchané vozidlo, zdržení zúžené jízdní pruhy, porouchané OA ve zúžení v PJP, Vydal: ŘSD ČR - NDIC