porouchané vozidlo, zdržení neprůjezdný pravý jízdní pruh, porouchané MOTO ve zúžení, Vydal: ŘSD ČR - NDIC