porouchané vozidlo, zdržení neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh), odstavené osobní auto, Vydal: ŘSD ČR - NDIC