pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh uzavřen, asis. vozidlo v součinnosti s pčr omezí rychlost provozu (případně na chvíli zastaví provoz) v uvedeném úseku, kde se bude provádět oprava výtluků, údržba a opravy vozovek AB, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD