porouchané vozidlo, zdržení překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; Od 25.5.2020 14:10 do 15:10; D8 - 11.5km na trase Bílinka - Praha; porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; odstavený kamion.