porouchané vozidlo, zdržení neprůjezdný pravý jízdní pruh, porouchaná DOD v PJP, Vydal: ŘSD ČR - NDIC