Klimkovice - Bravantice 349 km - 342 km -> dopravní zácpa - tvorba kolon vozidel v úseku 1 km - 343,6 - 342,5 km