Loket - Hořice 66 km - 75 km -> nehoda nákladního vozidla - tvorba kolon vozidel - nákladní x osobní, se zraněním