- km - km -> předmět na vozovce, pozor - 55,9 km -