Psáře - 49 km - km -> nehoda nákladního vozidla - tvorba kolon vozidel v úseku 3 km - , probíhá čištění komunikace