Průhonice - 6 km - km -> nehoda nákladního vozidla - nákladní x osobní - 6-5 km