Průhonice - 6 km - km -> nehoda nákladního vozidla - nákladní x osobní - 6,5 km