Koberovice - 81 km - km -> práce na údržbě mostu - pravý jízdní pruh uzavřen - pravý jízdní pruh (3), počet průjezdných pruhů: 1