Ostrava-sever - Bohumín-jih 360 km - 365 km -> havarované vozidlo - překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, vozidlo označeno, čeká na odtah. - 360,8 km