Psáře - Soutice 49 km - 56 km -> tvorba kolon vozidel, nebezpečí dopravního kolapsu - 49-55.9km -