Psáře - Loket 49 km - 66 km -> tvorba kolon vozidel, nebezpečí dopravního kolapsu - 55.9-61km -