Šternov - Soutice 41 km - 56 km -> tvorba kolon vozidel v úseku 10 km - 49-56 km -