Brno-západ - Brno-centrum 190 km - 194 km -> nehoda nákladního vozidla - překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části - 2 x nákladní s únikem provozních kapalin