Čestlice - 8 km - km -> předmět na vozovce, pozor - neprůjezdný pravý jízdní pruh - v PJP deska,