Čestlice - Jesenice 8 km - 11 km -> nehoda nákladního vozidla - nákladní x osobní - na místě PČR