Brno-západ - Brno-centrum 190 km - 194 km -> havarované těžké nákladní vozidlo - neprůjezdný pravý jízdní pruh - tvorba kolon vozidel v úseku 10 km