Průhonice - Jesenice 6 km - 11 km -> předmět na vozovce, pozor - provizorní betonová svodidla - 7.7 - 8.9 km