Kývalka - Brno-centrum 182 km - 194 km -> tvorba kolon vozidel - 182 - 194 km -