Mankovice - Hladké Životice 321 km - 330 km -> havarované vozidlo - porouchané vozidlo - 329 km