Devět Křížů - Ostrovačice 168 km - 178 km -> nehoda - překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části - 3 x osobní