Devět Křížů - Ostrovačice 168 km - 178 km -> předmět na vozovce, pozor - 176 - 176,4 km -