Hladké Životice - Mankovice 330 km - 321 km -> havarované vozidlo - 325.6 km -