Lhotka - Velké Meziříčí-východ 153 km - 146 km -> nehoda autobusu - tvorba kolon vozidel v úseku 4 km - bus x osobní