Měřín - Velké Meziříčí-západ 134 km - 141 km -> tvorba kolon vozidel, nebezpečí dopravního kolapsu - 134-145.1km -