Průhonice - 6 km - km -> předmět na vozovce, pozor - , na komunikaci leží spacák -