Praha-Chodov - Průhonice 2 km - 6 km -> nehoda - 2 x osobní - průjezdný pravý jízdní pruh