Průhonice - Praha-Chodov 6 km - 2 km -> nehoda nákladního vozidla - nákladní x osobní - na místě složky IZS