Hranice - Lipník 308 km - 298 km -> nehoda - osobní x svodidla - neprůjezdný levý jízdní pruh