Praha-Chodov - 2 km - km -> havarované vozidlo - odstavený kamion. - 2,6 km