Čestlice - Průhonice 8 km - 6 km -> předmět na vozovce, pozor - 7,4 km -