Bravantice - Klimkovice 342 km - 349 km -> tunel uzavřen - tunelová trouba směrem na Ostravu zůstává po požáru OA, který poničil vzduchotechniku a další technologické vybavení, uzavřena. Provoz je obousměrně veden jednou tunelovou troubou v pásu na Brno. - 346.7-347.7km