Bravantice - Klimkovice 342 km - 349 km -> tunel uzavřen - provoz veden obousměrně jedním jízdním pruhem - 346,7 km