Ostrovačice - Devět Křížů 178 km - 168 km -> předmět na vozovce, pozor - neprůjezdný pravý jízdní pruh - zakládací klín mezi JP, na místě PČR