Čestlice - 8 km - km -> nehoda - neprůjezdný pravý jízdní pruh - 3 x osobní se zraněním