Devět Křížů - Ostrovačice 168 km - 178 km -> překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části - , vázací kurty z NA v obou jízdních pruzích - 177,1 km