Devět Křížů - Ostrovačice 168 km - 178 km -> předmět na vozovce, pozor - vázací kurty ve vozovce. - 177 km