Loket - 66 km - km -> havarované vozidlo - neprůjezdný pravý jízdní pruh - 66 km