Velký Beranov - Měřín 119 km - 134 km -> tvorba kolon vozidel, nebezpečí dopravního kolapsu - 131-145.1km -