Všechromy - Hvězdonice 15 km - 29 km -> tvorba kolon vozidel - 15.9 - 24 km -