Průhonice - Praha-Chodov 6 km - 2 km -> předmět na vozovce, pozor - neprůjezdný levý jízdní pruh - 3.3 km